Тренинг за имплементирање на регрантираните проекти

  Во периодот од  26-28 март 2018 година во хотел Порта Скопје, се одржа тренинг наменет за организациите кои се корисници на малите грантови во рамкоте на овој проект. Целта на овој тренинг беше запознавање и подготовка на соб-грантираните граѓански … Continued

Финансирани проекти

На повикот за мали грантови во склоп на проектот „Здружени сили за заеднички интереси“, финансиран од Европската унија, имплементиран од ЦОСВ Прилеп во партнерство со ЖГИ АНТИКО од Скопје и Центар за граѓанска иницијатива од Прилеп, аплицираа вкупно 20 граѓански … Continued

Втора фаза –граѓански средби

  Во месец ноември и декември 2017, како дел од активностите на проектот беа организирани вкупно 24 граѓански средби во шест општини во нашата земја. Во секоја од општините Кочани, Делчево, Ресен, Карпош, Теарце и Чашка беа одржани по 4 … Continued

Регионален состанок

На 15 септември 2017 се одржа првиот регионалeн состанок. Присутните на оваа средба од страна на проектниот тим имаа можност да ги слушнат досегашните искуства при реализацијата на проектните активности. Претставници од менторската организација ЛАГ Агролидер, Кривогаштани имаа свое излагање … Continued

Финансирани проекти

На повикот за мали грантови, финансирање на проекти кој беше објавен на 08 февруари 2017г. во рамките на проектот „Здружени сили за заеднички интереси“ финансиран од Европската унија имплементиран од ЦОСВ Прилеп во партнерство со ЖГИ АНТИКО од Скопје и … Continued

Граѓански собири

Со првата граѓанска средба на 24 ноември во општина Долнени отпочна  идентификацијата на заедничките потреби на заедницата. Овие граѓански средби се одвиваат уште во 5 општини во нашата земја и тоа во Крушево, Кичево, Велес, Сарај и Чаир. Во секоја … Continued

Тренинзи

Почнувајќи од денес, како поддршка за натамошно спроведување на проектните активности, овој месец,  нашите менторски организации и претставници од општината, ќе поминат низ три специфични обуки. Во рамките на овие обуки, учесниците ќе се здобијат со специфични и важни вештини … Continued

Национална Конференција

posted in: Активности | 0

Градење култура на соживот: Соработка помеѓу Граѓанските организации и Локалнaтa самоуправа како фактор за развој на меѓу-етничкиот дијалог   Конференцијата ќе послужи како отвотрен форум за дијалог меѓу граѓанските организации – грантисти, локалните власти и други релевантни страни кои работат … Continued

Велес – Основање на општински тела

На 4 октомври  2016, во општина Велес се одржа првиот иницијален состанок во општина Велес организиран од страна на нашата менторска организација Ѕидан Мост од Велес. На овој состанок беа споделени информации за проектот, улогата на менторската организација и оцекувањата … Continued

Сарај – Основање на општински тела

Во просториите на општина Сарај на 22 Септември се одржа првиот иницијален состанок , организиран од страна на менторската организација ЗИП Институт. На овој состанок беа присутни претставници од ЦОСВ, ЖГИ АНТИКО, ЗИП Институт и членови од КОМЗ на Општина … Continued