Цели на проектот

posted in: Цели | 0

Општа цел: Зајакнување на влијанието на граѓанското општество во унапредувањето на односите во заедницата преку партиципативна демократија. Специфична цел: а) поддршка на процесот на градење на доверба во заедницата преку согледување на заедничките интереси на заедницатаб) да се стимулираат акции … Continued