Бул. „Гоце Делчев“ 33/2

7500 Прилеп

Тел. +389 48 528 501

email: info@jointforces.eu

Офицер за комуникации

Наташа Тутунџиеска Богевски

Тел. +389 78 436 724

email: natasha.bogevski@cosv-macedonia.org

Ваши детали

Кажете нѝ како да ви одговориме.


Како да ви помогнеме?

Поставете го вашето прашање, или оставете нѝ коментар.