ПОВИК ЗА МАЛИ ГРАНТОВИ

posted in: Повици | 0

Проектот „Здружени сили за заеднички интереси“  имплементиран од страна на ЦОСВ подружница Прилеп во партнерство со ЦГИ Прилеп и ЖГИ АНТИКО од Скопје, финансиран од Европска Унија во рамките на ИПА Програма за поддршка на граѓанско општество и медиуми 2014 … Continued

Втора фаза –граѓански средби

  Во месец ноември и декември 2017, како дел од активностите на проектот беа организирани вкупно 24 граѓански средби во шест општини во нашата земја. Во секоја од општините Кочани, Делчево, Ресен, Карпош, Теарце и Чашка беа одржани по 4 … Continued

Втората фаза – градење на капацитетите

Втората фаза на градење на капацитетите со општините и менторските организации започна во септември 2017 година со спроведување на 3 обуки. На овие обуки учествуваа претставници од менторските организации и општините Карпош, Делчево, Кочани, Чашка, Теарце и Ресен. Првата обука … Continued

ЛАГ ПРЕСПА – Ресен

Здружението за рурален развој ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА ПРЕСПА – Ресен се организира и делува на подрачјето на територијата на општина Ресен и е формирано со цел слободно здружување, заради остварување одржлив рурален развој и социо – економска сигурност, како и остварување на … Continued

Среќен Живот – Тетово

  Здружениe за поддршка на семејства, поединци и групи Среќен Живот – Тетово   Здружението Среќен Живот е невладина и непрофитна организација формирана во декември 2001. Во својата долгогодишна работа организацијата работи на унапредување на ментално здравје на деца, млади и … Continued

Организација на жените на град Скопје (ОЖС)

  Здружението Организација на зените на град Скопје (ОЖС) е формирана 1991 г. и функционира како, невладина, непартиска, непрофитна организација со основна цел за заштита на жената, целосно почитување на нејзината личност и интегритет, ослободување од стереотипите, борба против секаков … Continued

Светла Иднина – Кочани

  Основни информации:  ЦККЕР “Светла Иднина” од Кочани е основана според Законот на здруженија на граѓани и фондации на 2 септември 2001 година во Кочани. Мисија на организација: Центар за култура, комуникација и образование на Ромите “Светла идна” – Кочани … Continued

Регионален состанок

На 15 септември 2017 се одржа првиот регионалeн состанок. Присутните на оваа средба од страна на проектниот тим имаа можност да ги слушнат досегашните искуства при реализацијата на проектните активности. Претставници од менторската организација ЛАГ Агролидер, Кривогаштани имаа свое излагање … Continued