eu-logo
eu4u_mk
cosv-logo
cgi-logo
antico-logo

Проектот е финансиран
од 
Евопската Унија

Проектот го имплементира:

Регионални состаноци

Во текот на ноември и декември се одржа четири регионални средби во општина Ресен, Чашка, Делчево и Теарце. Присутните на овие средби од страна на проектниот тим имаа можност да ги слушнат досегашните... READ MORE