eu-logo
eu4u_mk
cosv-logo
cgi-logo
antico-logo

Проектот е финансиран
од 
Евопската Унија

Проектот го имплементира:

Финансирани проекти

На повикот за мали грантови во склоп на проектот „Здружени сили за заеднички интереси“, финансиран од Европската унија, имплементиран од ЦОСВ Прилеп во партнерство со ЖГИ АНТИКО од Скопје и Центар за граѓанска... READ MORE

ПОВИК ЗА МАЛИ ГРАНТОВИ

Проектот „Здружени сили за заеднички интереси“  имплементиран од страна на ЦОСВ подружница Прилеп во партнерство со ЦГИ Прилеп и ЖГИ АНТИКО од Скопје, финансиран од Европска Унија во рамките на ИПА Програма за... READ MORE

Втора фаза –граѓански средби

  Во месец ноември и декември 2017, како дел од активностите на проектот беа организирани вкупно 24 граѓански средби во шест општини во нашата земја. Во секоја од општините Кочани, Делчево, Ресен, Карпош,... READ MORE

Втората фаза – градење на капацитетите

Втората фаза на градење на капацитетите со општините и менторските организации започна во септември 2017 година со спроведување на 3 обуки. На овие обуки учествуваа претставници од менторските организации и општините Карпош, Делчево,... READ MORE