eu-logo
eu4u_mk
cosv-logo
cgi-logo
antico-logo

Проектот е финансиран
од 
Евопската Унија

Проектот го имплементира:

Проект: Мојата животна околина – мој предизвик

Краток опис на проектот Овој проект е суб-грантиран од Проектот „Здружени сили за заеднички интереси“, имплементиран од страна на ЦОСВ подружница Прилеп во партнерство со ЦГИ Прилеп и ЖГИ АНТИКО од Скопје, финансиран... READ MORE